Research

Yao Group research has been primarily focused on the design and synthesis of materials and architectures to address new challenges arising in the applications of energy storage and conversion. Due to the unique combination of research background in organic materials and inorganic nanomaterials, our group has studied a broad range of materials including two-dimensional materials, inorganic nanostructures, organic crystals, polymers, and organic/inorganic hybrid materials. Yao Group was founded in September 2012.

Direction 1: Multivalent Metal Ion Batteries

Hui Dong, Oscar Tutusaus, Yanliang Liang, Ye Zhang Zachary Lebens-Higgins, Wanli Yang, Rana Mohtadi*, Yan Yao*, Nature Energy, 2020, 5, 1043-1050.

Yanliang Liang, Hui Dong, Doron Aurbach*, Yan Yao*, Nature Energy, 2020, https://doi.org/10.1038/s41560-020-0655-0.

Hui Dong, Yanliang Liang*, Oscar Tutusaus, Rana Mohtadi, Ye Zhang, Fang Hao, Yan Yao*, Joule 2019, 3, 782-793.

Hyun Deog Yoo, Yanliang Liang, Hui Dong, Junhao Lin, Hua Wang, Yisheng Liu, Lu Ma, Tianpin Wu, Yifei Li, Qiang Ru, Yan Jing, Qinyou An, Wu Zhou, Jinghua Guo, Jun Lu, Sokrates T. Pantelides, Xiaofeng Qian & Yan Yao*, Nature Communications 2017, 8, 339.

Direction 2: Organic Battery Electrode Materials

Philippe Poizot*, Joël Gaubicher, Stéven Renault, Lionel Dubois, Yanliang Liang, Yan Yao, Chemical Reviews 2020, DOI://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00482.

Yanliang Liang, Yan Yao*, Joule 2018, 2, 1690-1706.

Yanliang Liang, Yan Jing, Saman Gheytani, Kuan-Yi Lee, Ping Liu, Antonio Facchetti*, Yan Yao*, Nature Materials 2017, 16, 841.

Yanliang Liang, Zhihua Chen, Yan Jing, Yaoguang Rong, Antonio Facchetti*, and Yan Yao*, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4956-4959.

Direction 3: All-solid-state batteries

Fang Hao, Yanliang Liang, Ye Zhang, Zhaoyang Chen, Jibo Zhang, Qing Ai, Hua Guo, Zheng Fan, Jun Lou, Yan Yao*, ACS Energy Letters, 2021, 6, 201-2017.

Fang Hao, Xiaowei Chi, Yanliang Liang, Ye Zhang, Rong Xu, Hua Guo, Tanguy Terlier, Hui Dong, Kejie Zhao, Jun Lou, and Yan Yao*, Joule 2019, 3, 1349-1359.

Xiaowei Chi, Yanliang Liang, Fang Hao, Ye Zhang, Justin Whiteley, Hui Dong, Pu Hu, Sehee Lee, Yan Yao*, Angewandte Chemie 2018, 130, 2660-2264.